Vognmand Silkeborg | Container Silkeborg | Lej en container Silkeborg | Container til haveaffald | Container til jord | Container udlejning Silkeborg | Harpet muld | Muldjord | Sand | Stabilgrus | Støbemix | Sandkassesand | Knust beton | Kran Silkeborg | Transport | Vognmænd | Århus | Galten | Skanderborg | Ry| Hadsteen | Sabro | Hammel | Thorsø | Bjerringbro


Betingelser for levering og udlejning af container til affald.Ved bestilling skal oplyses følgende.


Ved bestilling af container skal der oplyses hvilken type affald der skal i containeren samt en forventet
mængde.
Tilkørselsforhold til adressen, forhold, belægning, træer, HUSK en lastbil kan ikke komme alle steder men vi
har forskellige størrelser, så det er vigtigt vi sender den rigtige afsted.
Der er afsat 5 min til at afsætte en container, alt over dette antages som værende en specialopgave og der
kan påløbe gebyr herfor.
Hvor container skal stå. Evt. billeder – det er vigtigt at planlægge.
Forventet antal lejedage.


Kundens ansvar.


Det er kundens ansvar at det er den rigtige type affald og mængde der kommer i containeren, som er
bestilt. (Lille container max 6 ton og stor 10 ton).
Der kan ved forkert sortering være ekstra gebyr for kundens regning – chauffør aflæsser efter hvad der er
oplyst.
Der er undersøgt om containeren kan stå lovligt på det oplyste sted.
Ved levering og afsætning - at forholdene er til det og at belægning og tilkørsel for en lastbil er mulig.
Skader på belægning, træer, græs, eller andet i forbindelse med afsætning, læsning og kørsel til og fra
kunden.
Containeren er fyldt korrekt, iht. Mængde inden for containerens højde, brede, længde, og totalvægt. Skal
der bruges ekstra tid på adressen er det for kundens regning, eks. Fastgørelse af gods eller for meget vægt.
Afmærkning af container, ved specielle forhold – undersøger kravene for kundens kommune/område.
Korrekt type affald og at forhold/krav fra kommune er overholdt.
Skader på container eller hvis kunder opdager fejl, skal dette straks anmeldes til Rentor.Affald – deponi.

 

Når der anvendes erhvervsmæssige affaldsløsninger til private, er det ikke gratis at komme af med affaldet. Det betyder at når lastbilen ankommer til deponi bliver den vejet inden og efter aflæsning. Alt efter fraktion betales der for den vægt/mængde der er i containeren. Det er derfor meget vigtigt at den oplyste fraktion er korrekt. Det kan blive dyrt at oplyse eller sortere affald forkert.

 

Der må aldrig være madaffald, gift, kemikalier, sprængstof i container det er kundens ansvar hvad der er i containeren. 

 

Ved fjernelse af jord er det vigtigt at man undersøger om jorden er ren inde bestilling af flytning. Dette kan undersøges på www.flytjord.dk 

Jord må ikke indeholde store sten, fliser, isolering, plastic eller andet.

Er jorden forurenet og ikke oplyses til Rentor er udgifter hertil for kundens regning.

 

Priser på affald reguleres løbende så spørg os herom.

 

Vi oplever flere affaldsstationer pålægger olietillæg i forbindelse med de stigende energiudgifter, dette kan tillægges kundens regning hvis det forekommer.

 

Levering.

 

Levering af container sker så hurtigt som muligt, normal levering sker mellem kl. 07.00 – 16.00 Ved specifik levering kan gebyr forekomme.

 

Leje.

 

Ved leje af container, starter lejen fra den dag containeren leveres dette gælder også ved en sen bestilling – levering, eks. Efter kl.16.00 – derved tæller det for en dags leje. Ved weekend og helligdage tæller lejen til nærmeste arbejdsdag/hverdag. 

 

Ved færdigmelding skal der gives besked inden kl. 8.00 gerne dagen før. Send evt. mail – sms så vi ved den er klar. 

 

Lejen er 25 kr. pr dag ex moms.

 

Afhentning

 

Ved afhentning af container kommer lastbilen så hurtigt den kan. Vores priser er baseret på flow/mængder, hvilket betyder gør at prisen er lavere end ved en tidsbestemt levering/afhentning. 

 

Der kan forekomme gebyr ved specifik levering/afhentning.

 

Containeren må ikke være overfyldt, alt ekstra tid chauffør skal bruge på at bringe affaldet sikkert frem er for kundens regning.

 

Vægt og mål på container skal overholdes