Vognmand Silkeborg | Container Silkeborg | Lej en container Silkeborg | Container til haveaffald | Container til jord | Container udlejning Silkeborg | Harpet muld | Muldjord | Sand | Stabilgrus | Støbemix | Sandkassesand | Knust beton | Kran Silkeborg | Transport | Vognmænd | Århus | Galten | Skanderborg | Ry| Hadsteen | Sabro | Hammel | Thorsø | Bjerringbro

Råstoffer  Silkeborg - Arhus - Herning

Der er i Danmark en stor efterspørgsel efter råstoffer som sand, grus og sten m.v. Der indvindes årligt over 20 mio. m3. Der indvindes bådepå land og på havet.

Udnyttelsen og indvindingen af råstoffer skal ske som led i en bæredygtig udvikling og en samlet interesseafvejning af de samfundsmæssige behov. Dvs. at der ved indvinding af råstoffer skal tages både erhvervsmæssige og miljømæssige hensyn. Råstofloven sætter rammerne for råstofindvinding.

Miljøstyrelsen giver tilladelse til al råstofudvinding på havet, mens regionerne giver tilladelse til råstofindvinding på land.

Hvis du vil indvinde råstoffer, kan du finde information og diverse vejledninger på siderne om råstofindvinding.

Råstogger Silkeborg - Århus - Herning

Bestil dine råstoffer hos Rentor vi levere i østjylland til atraktive priser.

Råstoffernes anvendelse

  • Sand, grus og sten anvender vi i vejanlæg og byggeri, dels som fyld og vejmaterialer, dels til fremstilling af beton, mørtel og asfalt. Granit finder anvendelse i byggeri og havneanlæg, mens det fine kvartssand blandt andet bruges til glasproduktion.
  • Kalk og kridt anvender vi i farve-, papir- og medicinalindustrien samt til fremstilling af cement. Kalk og kridt bruges desuden i landbrug og gartnerier.
  • Ler anvender vi i fremstillingen af mur- og teglsten samt til klinker, keramik og potter.
  • Moler anvender vi til isoleringssten samt ved fabrikation af kunststoffer og kattegrus.
  • Tørv (spagnum)bruges afgartnere og haveejere.